Belangrijk om te weten

Bijzonderheden, toeslagen en kortingen (casino):

 • Alle speeltafels zijn officieel en worden verzorgd met lampen, afzetpaaltjes, alle benodigde accessoires en uniform geklede professionele croupiers.
 • Alle prijzen gelden voor 7 uur aanwezigheid (4 uren speeltijd en 3 uur opbouw en afbreektijd) binnen een straal van 100 km (gerekend vanaf Geleen). Hierboven rekenen wij € 0,50 per km en € 23,00 reistijdvergoeding per croupier.
 • De opbouwtijd van de materialen vangt aan twee uren vóór het begin van het optreden. Uiterlijk een half uur ná beëindiging van het optreden zal begonnen worden met de afbouw van de materialen. Overige uren zullen in rekening worden gebracht als wachturen. (€ 23,00 per croupier).
 • Gedurende de speeltijd zal er 2 x 10 min. pauze ingelast worden.
 • Gezien de afmeting en het gewicht van de Craps speeltafel is deze alleen inzetbaar op gelijkvloerse locaties.
 • Op nacht uren (tussen 01.00 en 06.00 uur) wordt er een toeslag van € 10,00 per uur per croupier gerekend
 • Opdrachtgever dient te zorgen voor twee personen hulp bij laden en lossen.
 • Op officiële feestdagen geldt een toeslag van 100%.
 • Indien er “Om Baat” wordt gespeeld ontvangt u 15% korting op bovenstaande prijzen. (exclusief de Craps/Seven-Eleventafel, decor en entourage)
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
 • Figaro Quality Casino on Location brengt de opdrachtgever verblijfskosten in rekening voor alle ingehuurde acteurs, muzikanten, artiesten en regie. Deze verblijfskosten (een lichte maaltijd en enkele drankjes) bedragen € 17,50 per persoon.
 • Ontbrekende Fiches worden in rekening gebracht.

 

Bijzonderheden, toeslagen en kortingen (buiten activiteit):

 • De opblaasbare kussens zullen geleverd worden met een onderzeil en haringen om het geheel, netjes en veilig op te bouwen.
 • Bij slecht weer is het u aan te raden deze kussens niet te gebruiken, daar de kussens deze zich zullen vullen met regenwater, waardoor de kussens kapot kunnen gaan.
 • Bij storm is het ten strengste verboden deze kussens op te blazen.
 • Let op: Het kan altijd gebeuren dat er een scheurtje of andere beschadiging wordt veroorzaakt bij het in- of uitladen of door vandalisme. Voor deze kosten bent u gewoon verzekerd via uw W.A. verzekering. DAT KOST U DUS MEESTAL HELEMAAL NIETS. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons van deze gebreken op de hoogte stelt, zodat de volgende klant er geen hinder van zal ondervinden.
 • U zult zelf zorg moeten dragen voor de veiligheid tijdens deze spellen, Figaro Entertainment is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Wij raden u aan de deelnemers te adviseren gemakkelijke, sportieve kleding te dragen en eventueel regenkleding mee te brengen.
 • In geval van zeer slechte weersomstandigheden of natuurinvloeden die de (ongewijzigde) uitvoering van de overeenkomst belemmeren, houdt de organisator het recht om het programma te annuleren.
 • Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
 • Alle medische en / of conditionele bijzonderheden van zichzelf en / of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten,  zijn aan de organisator gemeld.
 • De deelnemers zijn wat betreft gezondheid en conditie in staat aan de activiteiten deel te nemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 • Ondergetekende verklaart namens de deelnemers dat zij op voorhand afzien van elke aansprakelijkheidsstelling jegens de organisator.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.
Aanbiedingen
klik hier

aanbieding01

Altijd al willen kunnen pokeren of uw vrienden met een pokerface overbluffen?
Dit is uw kans!
Kijk nu bij de aanbiedingen voor een workshop poker!
Klik hier...